Ви є тут

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

У статті висвітлено економічні аспекти збереження родючості ґрунтів як основи екологічно безпечного землекористування. Досліджені основні тенденції та дано оцінку існуючому стану використання, відтворення та охорони земельних ресурсів в Україні, визначено напрями удосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: земля, земельні ресурси, деградація ґрунтів, гумус, вітрова ерозія, охорона земель, сталий розвиток, землекористування.

1. Земельна реформа та шляхи її реалізації. Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 102 с.

2. "Країна рухається навмання, наосліп. Хіба за таких умов можна вдало кудись інтегруватися?. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://gazeta.ua/articles/opinions-journal.

3. Мазур Є. Українські аграрії мають самі створювати собі погоду / Є.Мазур // Агробізнес сьогодні. – №12(259) червень 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.agro-business.com.ua.

4. Баца В. «Ріпакова ейфорія»: чи витримає її наша земля?/ В. Баца. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://vilne.org.ua.

5. ШОК! Україна вже втратила 30% чорноземів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.land-ukraine.com.

6. Головко Г. Земля чекає дбайливих господарів / Г. Головко, О. Маслак// Агробізнес сьогодні. – №15-16(238-239), серпень 2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.agro-business.com.ua.

7. Земельний Кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uazakon.com.

8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.   

ДолученняРозмір
PDF icon sokolska_10-2013.pdf240.11 КБ