Ви є тут

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ОСНОВНОЇ ТА ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

У  статті  зазначено  важливість  та  необхідність  застосування  маркетингу  на  підприємствах  бурякоцукрового 
підкомплексу.  Автором наведено власне визначення маркетингу  як наукової категорії, розроблено та запропоновано 
адаптовані  комплекси  маркетингу  для  основної  продукції  підприємств  бурякоцукрового  підкомплексу  –  цукру,  для 
альтернативної продукції – біоетанолу, та для побічної – жому і меляси, які передбачають удосконалення товарної та 
цінової політики, системи збуту, застосування маркетингових комунікацій досліджуваними підприємствами. Важливе 
місце у адаптованих маркетингових комплексах відводиться складовій «Peoplе» для цукру, жому та меляси, а також 
складовій «Probe», що передбачає тестування біоетанолу у процесі продажу.  
Ключові  слова:  маркетинг,  комплекс  маркетингу,  адаптований  комплекс  маркетингу,  підприємства 
бурякоцукрового підкомплексу, основна та побічна продукція, цукор, біоетанол, жом, меляса. 

1.  Доронін А. В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні [Текст]/ А. В. Доронін // Сталий 
розвиток економіки. – 2013 – №3. – С. 51-55. 
2.  Закон  України  «Про  державне  регулювання  виробництва  і  реалізації  цукру»:  від  09.12.2012  року  №758/14-ВР 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/758-14. 
3.  Калініченко О. В. Формування інтеграційних відносин у підприємствах бурякоцукрового підкомплексу [Текст] / 
О.  В.  Калініченко,  О.  Д.  Плотник  //  Електронний  ресурс.  Режим  доступу:  http://www.pdaa.edu.ua/  sites/default/ 
files/nppdaa/2011/3_1/129.pdf. 
4.  Селінний  М.  М.  Організаційно-економічний  механізм  маркетингу  в  бурякоцукровому  підкомплексі  [Текст]  /  
М.  М.  Селінний  //  Чернігівський  науковий  часопис.  –  №1(1),  2011.  Електронний  ресурс.  Режим  доступу: 
http://www.chasopis.geci.cn.ua/ nomer/2011/1/6/11smmvbp.pdf. 
5.  Слупян  К.  В.  Напрями  реалізації  пріоритетних  маркетингових  стратегій  на  підприємствах  цукрової 
промисловості  [Текст]  /  К.  В.  Слупян,  О.  М.  Варченко  //  Електронний  ресурс.  Режим  доступу: 
http://www.khntusg.com.ua/files/ sbornik/vestnik_97/40.pdf. 

ДолученняРозмір
PDF icon chetveruk.pdf (124)309.13 КБ